• Slovakia Security

“ Pre našich zákazníkov poskytujeme služby nepretržite, 24 hodín denne.
Ochrana záujmov odberateľov našich služieb je naším prioritným poslaním.”

"Zo stráženého objektu si môže náš zamestnanec odniesť akurát tak prach na svojich topánkach."

JUDr. Bohdan Ujváry, prokurista
Slovakia Security®, s.r.o.

Bezpečnostné služby
Vám ponúkame súlade s udelenými licenciami podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.
Už viac ako 20 rokov
Pôsobíme na trhu súkromných bezpečnostných služieb
Sme držiteľom licencie
na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby a licencie na výkon odbornej prípravy a poradenstva.
zaviedli sme a uplatňujeme
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015..