References about a range and quality of offered private security services can be provided by our current and former customers:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Carnaudmetalbox Slovakia, s.r.o.
DANUBIA, a.s. Ministerstvo financií SR
ELITA, vydavateľstvo a distribúcia
BONTON Slovakia, a.s. Punch Products, s.r.o. Úrad vlády SR, Správa účelových zariadení
Hutný projekt Bratislava, s.r.o. Skelet Bratislava, a.s. Inergy Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Slovenský metrologický ústav Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Bratislava Štátna pokladnica Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava Ministerstvo hospodárstva SR P13, s.r.o. ARUBA, administratívne centrum Boat, a.s. ecorec Slovensko, s.r.o. Basf Polyuretány Slovensko, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR

List of references